Piercing - informacje ogólne

Piercing - informacje ogólne

Piercing  kolczykowanie, przekłuwanie – forma ozdabiania ciała.

Polega na wykonywaniu przekłuć w specyficznych miejscach ciała i wprowadzaniu w takie miejsca kolczyków wykonanych z tytanu, bioplastu, teflonu (PTFE) ewentualnie, po wygojeniu, stali chirurgicznej. Po zagojeniu kanału przekłucia, kolczyk można zamienić na jakikolwiek inny, bardziej pasujący. Ze względu na radykalny charakter takiego ozdabiania ciała, piercing jest zaliczany do jednej z praktyk tzw. modyfikacji ciała.

Przekłuwanie ciała trwa z reguły około kilku minut (przy czym samo przekłucie skóry – kilka sekund).

Do wykonania zabiegu używa się specjalnych szczypiec do podtrzymywania fałd skórnych (wcześniej wysterylizowanych w autoklawie lub jednorazowych), oraz igły wenflonowej bądź specjalnej igły iniekcyjnej.

Wielu piercerów stosuje także technikę freehand, w której to fałdy skórny podtrzymuje się palcami. Kiedy piercer ustali z klientem, które dokładnie miejsce ma zostać przekłute, łapie je szczypcami, następnie przebija je igłą i bezpośrednio po przebiciu wkłada kolczyk.

Czasem zamiast igły i szczypiec używa się specjalnego pistoletu do piercingu, jednak metoda ta nie jest polecana przez profesjonalnych piercerów, gdyż może wyrządzić poważne uszkodzenia i niesie za sobą duże ryzyko wystąpienia komplikacji.

Tzw. pistolety zamiast przekłuwać tkankę tak jak robi to igła – rozszarpują ją, co utrudnia gojenie lub całkiem je wyklucza.

Ponadto, metoda ta uniemożliwia zachowanie sterylności, ponieważ nie da się wysterylizować pistoletu w autoklawie. Do niektórych przebić (między innymi tzw. tuneli) używa się skalpela. PAMIĘTAJCIE! Jeśli ktoś będzie chciał wykonac Wam zabieg za pomocą pistoletu - uciekajcie. 

Newsletter